Lietošanas noteikumi

Lietojot šo mājaslapu jūs atzīstat un piekrītat visiem tās lietošanas noteikumiem. Mājaslapas noteikumi var tikt mainīti jebkurā mirklī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Turpinot mājaslapas lietošanu pēc izmaiņu ieviešanas jūs apliecināt, ka tām piekrītat un atzīstat par spēkā esošām. Ar mājaslapas lietošanas noteikumiem aicinām iepazīties pirms lapas lietošanas.

Prečzīmes

Mājaslapā izvietotās prečzīmes, zīmoli, pakalpojumu zīmes, logotipi ir "Ravariba Norge" AS vai attiecīgā uzņēmuma, organizācijas, personas, kas šos datus iesniedza, īpašums. "Ravariba Norge" AS patur visas tiesības par minētās informācijas izmantošanu.

Lietošanas ierobežojumi

Šo mājaslapu drīkst izmantot tikai un vienīgi tām vajadzībām, kuras pieļauj mājaslapas īpašnieki. Mājaslapā esošo informāciju bez iepriekšējas rakstiskas “Ravariba Norge” AS atļaujas nedrīkst izmantot tai neparedzētos nolūkos (e.g. izvietot šajā mājaslapā iekļautos logotipus, tekstus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos).

Atbildības ierobežojums

“Ravariba Norge” AS un tā partneri, satura nodrošinātāji, uzņēmuma darbinieki, pakalpojuma sniedzēji nenes nekādu atbildību par tiešu, nejaušu, vai jebkāda cita veida negatīvu ietekmi, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu vai līdzīgām ietekmēm pat gadījumā, kad “Ravariba Norge” AS ir saņēmis iepriekšēju brīdinājumu par negatīvu ietekmju iespējamību

Atruna

Šīs mājaslapas saturs var nebūt pilnvērtīgs vai aktuāls. Lapas izmantošana ir jūsu personīgā izvēle. “Ravariba Norge” AS nenes nekādu atbildību par iespējamiem datorvīrusiem vai jebkuriem citiem nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz lapas apkalpojošā servera. “Ravariba Norge” AS neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties mājaslapas lietošanas rezultātā.

Drošība

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt mājaslapas darbību vai tajā atrodamo datu drošību. “Ravariba Norge” AS patur tiesības ziņot par jebkāda veida pārkāpumiem un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgajām iestādēm ar drošību saistītu incidentu risināšanai vai drošības draudu novēršanai.

Piekrišana

Jūs piešķirat “Ravariba Norge” AS bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju izmantot, publicēt, modificēt, tulkot, izplatīt un attēlot visu saturu, idejas, ieteikumus, attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota “Ravariba Norge” AS ar šīs mājaslapas starpniecību. “Ravariba Norge” AS apmeklētāju sniegtie dati netiek uzskatīti par konfidenciāliem un var tikt izmantoti savas biznesa darbības veikšanā (t.sk. reklāmas nolūkos vai preču izplatīšanā bez ierobežojumiem).

Papildus informācija

Šīs mājaslapas Lietošanas Noteiktumi tiks interpretēti atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai. Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Šie Lietošanas Noteikumi nosaka, ka starp visām iesaistītajām pusēm ir panākta pilnīga vienošanās par šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem. “Ravariba Norge” AS var pārskatīt vai izmainīt šo Lietošanas Noteikumu saturu jebkurā laikā.

Pēdējās izmaiņas: 14. maijs, 2019